Welkom

G.H.G. Von Brucken Fock fonds
Gerardus Hubertus Galenus Von Brucken Fock werd op 28 december 1859 geboren op Slot Ter Hooge in Koudekerke bij Middelburg. Hij vestigde zijn naam als componist met pianopreludes en Moments Musicaux. Zijn vriend Grieg noemde hem de Nederlandse Chopin.

Fonds
In 1935 overleed Von Brucken Fock. Hij bepaalde bij zijn testament dat onder zijn naam een fonds zou worden opgericht om hem jaarlijks met een concert of lezing te herdenken. Het naar hem vernoemde fonds heeft tot doel het bevorderen van de toon- en schilderkunst in Nederland door het subsidiëren van:
• uitgaven van manuscripten, biografieën, dissertaties over Nederlandse overleden toonkunstenaars
• de vervaardiging van muziekcd's van Nederlandse overleden toonkunstenaars 
• tentoonstellingen en lezingen over Nederlandse overleden beeldende kunstenaars

Foto: Foto: Derek Gleeson